خبر مهم

ثبت نام کلاس های ترم تابستان دختران و پسران شروع شد

شروع کلاس ها از نهم تیرماه سال ۹۷ خواهد بود

زمان بندی کلاس های دختران

پایه ششم  : روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳

پایه  نهم : روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰

  کلاس ها در چهار ترم ( یک ترم در تابستان و سه ترم در طول سال تحصیلی ) برگزار خواهد شد

لازم به ذکر است کلاس ها در طول سال تحصیلی ( مهر ماه تا اردیبهشت ماه ) در روزهای جمعه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ برگزار خواهد شد

زمان بندی کلاس های پسران

پایه ی ششم و هفتم : روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳

پایه ی هشتم و نهم : روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰

  کلاس ها در چهار ترم ( یک ترم در تابستان و سه ترم در طول سال تحصیلی ) برگزار خواهد شد

لازم به ذکر است کلاس ها در طول سال تحصیلی ( مهرماه تا اردیبهشت ماه ) در روزهای پنجشنبه برگزار خواهد شد

پایه ی ششم و هفتم : از ساعت ۹  الی  ۱۳:۳۰

پایه ی هشتم و نهم : از ساعت ۱۵  الی ۱۹

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها جهت ثبت نام با دفتر آموزشگاه تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۹۰۰۳۵۳۵۵ – ۲۲۷۳۵۳۵۲