خبرها

برنامه هفتگی تابستان

ارسال شده در ۱۷ تیر، ۱۳۹۷ » توسط : » دسته‌بندی‌ها : خبرها » ۰ دیدگاه

۷:۴۵____۹

۶:۱۵_____۷:۳۰

۴:۴۵_____۶

۳:۱۵____۴:۳۰

ساعت / روز
ریاضی دوازدهم پسر

 

زیست دوازدهم دختر

ریاضی دوازدهم پسر

 

زیست دوازدهم دختر

ریاضی یازدهم تجربی دختر

 

زیست دهم دختر

ریاضی دهم دختر

 

زیست یازدهم دختر

شنبه
شیمی دهم پسر

 

فیزیک یازدهم پسر

فیزیک دهم پسر

 

شیمی یازدهم پسر

یکشنبه
فیزیک دوازدهم پسر

 

شیمی دوازدهم دختر

شیمی دوازدهم پسر

 

فیزیک دوازدهم دختر

شیمی دهم دختر

 

فیزیک یازدهم دختر

فیزیک دهم دختر

 

شیمی یازدهم دختر

دوشنبه
سه شنبه
ریاضی دوازدهم دختر

 

زیست دوازدهم پسر

ریاضی دوازدهم دختر

 

زیست دوازدهم پسر

ریاضی یازدهم تجربی پسر

 

زیست دهم پسر

ریاضی دهم پسر

 

زیست یازدهم پسر

چهار شنبه
 حسابان یازدهم ریاضی پسر  جسابان یازدهم ریاضی دختر پنجشنبه
۸_____۱۱:۳۰  جمعه
 آزمون جمعه

 

About a.esmaeeli

دیدگاه خود را بیان کنید