خبرها

تغییر برنامه کلاسی گروه های مختلف آموزشگاه

ارسال شده در ۱۳ مهر، ۱۳۹۳ » توسط : » دسته‌بندی‌ها : خبرها » ۰ دیدگاه

از این هفته کلاس ها مطابق با برنامه زیر تشکیل می گردد :

پایه گروه روز برگزاری ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
ششم یک  پنج شنبه ها   ۹ صبح  ۱:۳۰ بعد از ظهر  –
ششم دو  پنج شنبه ها  ۹ صبح  ۱:۳۰ بعد از ظهر  –
ششم چهار  جمعه ها  ۹:۳۰ صبح  ۲ بعد از ظهر  بدون تغییر
هفتم یک  پنج شنبه ها  ۳ بعد از ظهر  ۷:۳۰ بعد از ظهر  –
هفتم چهار  جمعه ها  ۹:۳۰ صبح  ۲ بعد از ظهر  –

دیدگاه خود را بیان کنید