برنامه کلاس‌های ترم مهر 1394

زمان‌بندی کلاس‌ها

برای اطلاع از نحوه ثبت نام و یا پرداخت وجه با شماره تماس 22735352 تماس حاصل فرمایید.

چهارشنبه (دختران) 4 تا 5:30 5:30 تا 7
حل تمرین ریاضی ریاضی هشتم
ریاضی هفتم حل تمرین ریاضی
پنجشنبه (پسران) 9تا 10:30 10:30 تا 12 12 تا 1:30 —— 3 تا 4:30 4:30 تا 6 6 تا 7:30
علوم ششم ریاضی ششم حل تمرین ریاضی —— علوم نهم ریاضی نهم حل تمرین ریاضی نهم
ریاضی ششم حل تمرین ریاضی علوم ششم —— ریاضی هشتم حل تمرین ریاضی هشتم علوم هشتم
حل تمرین ریاضی هفتم علوم هفتم ریاضی هفتم
جمعه (دختران) 9:30 تا 11 11 تا 12:30 12:30 تا 2
علوم ششم ریاضی ششم حل تمرین ریاضی
ریاضی ششم حل تمرین ریاضی علوم ششم
حل تمرین ریاضی نهم علوم نهم ریاضی نهم

توجه: در صورت به حد نصاب نرسیدن هر یک از کلاس‌ها، کلیه وجه پرداختی عودت داده می‌شود.

شماره کارت آموزشگاه : 5022291037956396