علوم سال نهم فصل اول

علوم سال نهم فصل اول

فصل اول علوم سال نهم : مواد و نقش آنها در زندگی

در این فصل ابتدا دسته بندی های مختلفی برای مواد ارائه می شود . از جمله ، طبیعی و مصنوعی بودن ، خالص و ناخالص بودن و …. 

در ادامه در مورد عنصر و ترکیب و مخلوط ها صحبت می شود. همچنین ، در باره فلز و نافز و انواع فلز ها بحث می کنیم.

بعد از آن در مورد واکنش پذیری فلزات  ، و در ادامه در مورد مدار الکترونی اتم های مختلف صبحت می کنیم.

سپس در مورد طبقه بندی عنصر ها و نظرات مختلف دانشمندان بحث می کنیم.

همچنین در مورد پلیمر ها و دلایل بازیافت بحث و نتیجه گیری انجام می شود. 

مطالب این فصل در قالب چند بخش ارائه می شود. برای هر بخش بصورت جدا گانه خلاصه مطلب و یک ویدیوی آموزشی کامل ایجاد می شود.

سعی شده تمامی فعالیت ها و پرسش های کتاب در داخل این ویدیو ها پاسخ داده شود.

همچنین آزمایش های موجود در کتاب ، تا جایی که شرایط اجازه دهد برای شما گرد آوری خواهد شد.

لیست مطالب فصل اول علوم سال نهم: 

بخش اول :خلاصه مطالب به همراه ویدیوی آموزشی

(دسته بندی های مختلف مواد ،فلز و نافلز  توضیحات در مورد برخی فلزات و بررسی واکنش پذیری فلزات )

فصل اول علوم سال نهم ، اسدی کیا

بخش اول (دسته بندی های مواد ، آشنایی با برخی فلزات و واکنش پذیری آنها )

فصل اول علوم سال نهم بخش اول :

در این بخش ابتدا با دسته بندی های مختلف مواد آشنا می شویم .

مواد به دسته های طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند.

همچنین ، برای مواد می توان دو دسته خالص و مخلوط در نظر گرفت

مواد خالص خودشان به دو دسته عنصر و ترکیب تقسیم می شوند.

مواد مخلوط نیز به دو دسته همگن ( محلول ) و دسته ناهمگن تقسیم می شوند.

عنصر ها به سه دسته : فلز _ نافلز _ شبه فلز تقسیم می شوند.

در این بخش در باره برخی فلزات پر کاربرد مانند فلز آهن ، و فلز مس صبحت می شود.

دو آلیاز مهم آهن ، چدن و فولاد بصورت مختصر معرفی می شوند.

همچنین در مورد واکنش پذیری فلزات بحث می شود.

در انتهای این آزمایش کتاب ( واکنش پذیری فلزات روی ، آهن و مس در محلول کات کبود ) آورده شده است.

البته آزمایش ما بصورت کامل تر بررسی شده و در این آزمایش ۷ فلز در داخل محلول کات کبود قرار می گیرند.

آزمایش  واکنش پذیری فلزات در کات کبود

فصل اول علوم سال نهم 

آزمایش :

واکنش پذیری فلزات در محلول کات کبود ، مس ۲ سولفات

توضیحات آزمایش :

در این آزمایش هدف ما بررسی میزان واکنش پذیری فلزات مختلف با استفاده از محلول کات کبود است.

در این آزمایش ما فلزات : منیزیم ، آلومینیوم ، روی ،آهن ، قلع ، سرب و مس در محلول کات کبود قرار می دهیم و نتیجه با هم بررسی می کنیم.

مدت زمان ویدیو :۲۲دقیقه

استاد درس : مهندس حمید اسدی کیا

توسط |۱۳۹۷-۶-۱۳ ۲۱:۵۶:۱۸ +۰۰:۰۰شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۷|علوم|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه