کسب مدال برنز مسابقات IMC سنگاپور توسط دانش آموز عزیز : آریا علی مددیان 

سال 98_99

کسب مدال برنز مسابقات جهانی IMSO چین توسط دانش آموز عزیز آرام آیینه چی.

سال 97-98

قبولی های تیزهوشان سال 98 پایه نهم به دهم و ششم به هفتم :

قبولی های تیزهوشان سال 97 پایه نهم به دهم و ششم به هفتم :

ششم به هفتم