کسب مدال برنز مسابقات IMC سنگاپور توسط دانش آموز عزیز : آریا علی مددیان 

سال ۹۸_۹۹

کسب مدال برنز مسابقات جهانی IMSO چین توسط دانش آموز عزیز آرام آیینه چی.

سال ۹۷-۹۸

قبولی های تیزهوشان سال ۹۸ پایه نهم به دهم و ششم به هفتم :

قبولی های تیزهوشان سال ۹۷ پایه نهم به دهم و ششم به هفتم :

ششم به هفتم