🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
اسامی دانش آموزان قبول شده در آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم و نهم به دهم
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
خانمها و آقایان :
۱_ پویان جلالی علامه حلی ۳
۲_ پارسا مهر بلند نظر علامه حلی۱
۳_ ویانا رفیعی فرزانگان ۱
۴_ علیرضا صادقی زاد مراغه
۵_ امیر حسین دبیری علامه حلی ۲
۶_ آرنیکا رضوانی فرزانگان ۸
۷_ غزل لطفی فرزانگان ۱
۸_ نیکی رونده فرزانگان ۱
۹_ فاطمه کوهی فرزانگان آمل
۱۰_ درسا دولکو فرزانگان ۱
۱۱_ امیررضا سپاهی علامه حلی ۲
۱۲_فاطمه حیدران فرزانگان ۵
۱۳_ ساره خزایی فرزانگان ۵
۱۴_ یگانه قاسمی زنجان
۱۵_ یلدا سالاری بندرعباس
۱۶_ پرهام تبریزنیا علامه حلی۱
۱۷_ طاها پیادگان شهیر علامه حلی۳
۱۸_ رهام فقیه حبیبی رشت
۱۹_ محمدصالح قنبری رشت
۲۰_ احمدرضا احمدی(نهم) شیراز
۲۱_ مهلا میخ چین آمل
۲۲_ کیانمهر خلیلی علامه حلی ۳
۲۳_ مهرداد منتظر علامه حلی ۱
۲۴_ امیرعلی علیزاده نیکو آمل
۲۵_ حسین زمانی علامه حلی ۱۰
۲۶_ رایان بهاور مراغه
۲۷_ سام راوندی مراغه
۲۸_ روشا دهقانی یزد
۲۹_ آیسانا ادبی نژاد آمل
۳۰_ رایحه محمدی آمل
۳۱_ سپهر طیار (نهم) کرج
۳۲_ النا پوشه آمل
۳۳_ پرنیا گلدامن (نهم) فرزانگان۳
۳۴_ الینا براری آمل
۳۵_ فاطمه اسدپور خوی
۳۶_ مهدی مردانی نیا ایذه
۳۷_ محمدحسین جعفری بندرعباس
۳۸_ محمدرضا پرباز اردبیل (پارس آباد)
۳۹_ مریم احمدی أمل
۴۰_ هلیا هاشمی مقدم آمل
۴۱_ کیارش امیریان جیرفت
۴۲_ آرین تهرانچی نیا مشهد
۴۳_ آیلار شریفی شهرکرد
۴۴_ سیدابوالفضل میرشریف بندرعباس
۴۵_ آرتا دباغ ( نهم) علامه حلی۳
۴۶_ شایان ثابت عهد (نهم) شیراز
۴۷_ پارسا عبدالرحیمی علامه حلی ۲
۴۸_ نازنین زهرا وافره جیرفت
۴۹_ آیناز روحی آمل
۵۰_ آریا خدارحمی علامه حلی ۱
۵۱_ سینا صاحبدادی مشهد
۵۲_ عرشیا گلشنی (نهم) اردبیل
۵۳_ علیرضا فراهانی علامه حلی۲
۵۴_ حورا هاشمی فرزانگان ۱
۵۵_ زهرا محمدی فرزانگان ۴
۵۶_ حسین زمانی علامه حلی۱۰
۵۷_ سیده مهیلا حسینی آمل
۵۸_ آرینا منصوری فرزانگان ۸
۵۹_ آرینا کشاورزی فرزانگان ۸
۶۰ _ آدرینا دری پور فرزانگان۱
۶۱_ ستایش شکروی فرزانگان ۴
۶۲_ محمدپویا اسماعیلی علامه حلی ۱۰
۶۳_ رضا آقا نژاد علامه حلی۹
۶۴_مهرتا صفایی آمل
۶۵_ مهربد ملک شعار بندرعباس
۶۶_ ماهان جندقیان نهم علامه حلی ۸
۶۷_ آرمیتا سیدین فرزانگان۲
۶۸_ ملیکا زمینی آمل
۶۹_ پریا رمضان زاده آمل
۷۰_ مهرشاد حسین پور علامه حلی ۷
۷۱_ رضا پورغفار رشت
۷۲_ درسا نصیری آمل
۷۳_ آتریا قیدی فرزانگان۲
۷۴_ مه تیام بروجردی فرزانگان۲
۷۵_ مانترا پور احمدی فرزانگان ۸
۷۶_ آرشام بانصیری (نهم) علامه حلی ۱۰
۷۷_ فاطمه زهرا سوادکوهی(نهم) بابل
۷۸_ آروین جمشیدی فرزانگان۲
۷۹_ فاطمه سادات موسوی(نهم) فرزانگان۳
۸۰_ امیرمحمد محبی(نهم) بوشهر
۸۱_ نیما پروین شیراز
۸۲_ ثنا خالقی مقدم آمل
۸۳_ ضحا بویری ایذه
۸۴_ امیررضا رادفر(نهم) علامه حلی۷
۸۵_ آریا ایزدپناه علامه حلی۴
۸۶_ متین نوروزی(نهم) نکا
۸۷_ سونیا فغانی( نهم) فرزانگان ۳
۸۸_ رمیصا گنجعلی زاهدان
۸۹_ مطهره هدایتی آمل
۹۰_ ایلیا امانی علامه حلی ۲
۹۱_ یاسین قاسم زاده علامه حلی ۲
۹۲_ تارا ظهیرفرد فرزانگان۴
۹۳_ هستی ایوازه نهم فرزانگان ۳
۹۴_ کیارش عباسی علامت حلی ۳
۹۵_ شما ارضی(نهم) فرزانگان ۳
۹۶_ رضا دهقانی شهرکرد
۹۷_ الیسا بیاتی مشهد
۹۸_ محمد متین نورپور
۹۹_ آراد معصومی شیراز
۱۰۰_ حسین فغانی حلی ۲
۱۰۱_ بارمان نوذری پاکدشت
۱۰۲_ بردیا خدمتی علامه حلی۲
۱۰۳_ نازنین یوسفی نهم فرزانگان۲