کتاب مسابقات ریاضی چهارم دبستان :

این کتاب از مجموعه مرشد ، مبتکران است و برای دانش آموزان مستعد و علاقه مند تالیف شده است.

کتاب ذکر شده دارای ۸۰۰ پرسش چند گزینه است که در انتهای هر بخش دارای پاسخ نامه کلیدی است.

همچنین برای تکمیل آموزش ، کتاب پاسخ نامه تشریحی نیز دارد . این مجموعه شامل ۷ فصل  است .

سوالات موجود نیز بر اساس فصل های موجود در کتاب چهارم دبستان طبقه بندی شده اند.

مشخصات مسابقات ریاضی چهارم دبستان :

  • مولفین: وحمید اسدی کیا _مهدی افتخاری _مجید اقبالی

  •  تعداد فصل : ۷ فصل 

  • تعداد سوالات :  ۲۸۰ سؤال چند گزینه ای

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی 

  • تعداد صفحات : ۲۳۲ صفحه 

مسابقات ریاضی چهارم دبستان