کتاب مسابقات ریاضی پنجم دبستان :

دو جلد کتاب  ازمجموعه مرشد ، مبتکران ( جلد اول سوالات _ جلد دوم پاسخنامه تشریحی همراه نکات)

 هدف  تقویت هوش و آمادگی برای آزمون تیزهوشان و آزمون ورودی مدارس.

در این مجموعه بيش از 220 نكته ي كليدي و حدود 1400 تست شامل  آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان قرار گرفته است .

و جلد دوم دارای پاسخنامه تشریحی برای تکمیل آموزش و رفع اشکال است.

مشخصات مسابقات ریاضی پنجم دبستان :

  •  تعداد فصل : 7 فصل (عدد نویسی و الگو های عددی _ کسر _ نسبت ، تناسب ،درصد  _ هندسه (تقارن،زاویه و چند ضلعی ها) _ عدد های اعشاری _ هندسه اندازه گیری _ آمار و احتمال )

  • نکات: 220 نکته کلیدی ریاضی

  • تعداد سوالات :  حدود 1400 تست (شامل: سؤالات تيزهوشـان، آزمـونهـاي وروديمدارسِ ممتاز تهران و مركـز اسـتانهـاي كشـور، آزمـونهـاي پيشـرفت تحصـيلي، مسابقات جهاني رياضي، المپياد)

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی به همراه نکات مهم برای هر فصل (در جلد دوم)

  • تعداد صفحات : 180 صفحه جلد یک _ 175 صفحه جلد دوم

مسابقات ریاضی پنجم دبستان اسدی کیا
مسابقات ریاضی پنجم دبستان مبتکران مرشد