مسابقات ریاضی ششم دبستان از مجموعه مرشد  مبتکران دارای دو کتاب :

( جلد اول بانک سوال _ و جلد دوم پاسخ نامه تشریحی به همراه نکات اموزشی است.)

 هدف تقویت مهارت دانش آموزان ، اشنایی با مسائل و آزمون های تیزهوشان و آزمون ورودی مدارس برتر است.

در این مجموعه 2000 سوال و 350 نکته مهم قرار گرفته است .

سوالات از آسان به سخت تغییر می کنند و در مجموع سوالات آزمون ها و مسابقات ریاضی را بررسی می کنند.

مشخصات مسابقات ریاضی ششم دبستان :

  • تعداد فصل : 7 فصل (عدد و الگوهای عددی _ کسر _ اعداد اعشاری  _ تقارن و مختصات _ اندازه گیری _ تناسب و درصد _ تقریب  )

  • نکات: 350 نکته کلیدی ریاضی

  • تعداد سوالات : 2000 تست (شامل: آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان ، مسابقات جهانی و المپیاد )

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی  برای هر فصل (در جلد دوم)

  • تعداد صفحات : 314 صفحه جلد یک _ 324 صفحه جلد دوم

ریاضی ششم دبستان تیزهوشان مبتکران
ریاضی ششم دبستان وحید اسدی کیا