هوش و استعداد تحلیلی ششم مبتکران دارای دو کتاب :

( جلد اول بانک سوال _ و جلد دوم پاسخ نامه به همراه نکات اموزشی است.)

 هدف  تقویت هوش و آمادگی برای آزمون تیزهوشان و آزمون ورودی مدارس.

در این مجموعه 1700 سوال چهار گزینه ای شامل  آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان قرار گرفته است .

و جلد دوم دارای پاسخنامه تشریحی برای تکمیل آموزش و رفع اشکال است.

مشخصات هوش و استعداد تحلیلی ششم :

  • مولفین: وحمید اسدی کیا _ محمد برجی اصفهانی _ مریم برجی اصفهانی

  • تعداد سوالات :  1700 سؤال چهارگزينهاي (شامل: سؤالات تيزهوشـان، آزمـونهـاي وروديمدارسِ ممتاز )

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی  (در جلد دوم)

  • تعداد صفحات : 360 صفحه جلد یک _ 217 صفحه جلد دوم

هوش و استعداد تحلیلی ششم اسدی کیا
هوش و استعداد تحلیلی ششم تیزهوشان