هوش و خلاقیت ششم دبستان از مجموعه مرشد مبتکران :

 این کتاب با هدف  تقویت هوش و آمادگی برای آزمون تیزهوشان و آزمون ورودی مدارس تالیف شده است.

در این مجموعه 1100 سوال چهار گزینه ای شامل  آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان قرار گرفته است .

و نکات مهم و پرکاربرد در آن گرد آوری شده است.

مشخصات هوش و خلاقیت ششم دبستان :

  •  تعداد فصل : 5 فصل (حل مسئله _  اعداد طبيعي _ هوش محاسباتی  _هوش و خلاقیت (تجسمی) _ استدلال و تحلیل  )

  • تعداد سوالات :  1100 سؤال چهارگزينهاي (شامل: سؤالات تيزهوشـان، آزمـونهـاي وروديمدارسِ ممتاز تهران و مركـز اسـتانهـاي كشـور، آزمـونهـاي پيشـرفت تحصـيلي، مسابقات جهاني رياضي، المپياد)

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی  در پایان هر فصل

  • تعداد صفحات : 375 صفحه 

هوش و خلاقیت ششم دبستان مبتکران