هوش و خلاقیت ششم دبستان از مجموعه مرشد مبتکران :

 این کتاب با هدف  تقویت هوش و آمادگی برای آزمون تیزهوشان و آزمون ورودی مدارس تالیف شده است.

در این مجموعه ۱۱۰۰ سوال چهار گزینه ای شامل  آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان قرار گرفته است .

و نکات مهم و پرکاربرد در آن گرد آوری شده است.

مشخصات هوش و خلاقیت ششم دبستان :

  •  تعداد فصل : ۵ فصل (حل مسئله _  اعداد طبیعی _ هوش محاسباتی  _هوش و خلاقیت (تجسمی) _ استدلال و تحلیل  )

  • تعداد سوالات :  ۱۱۰۰ سؤال چهارگزینهای (شامل: سؤالات تیزهوشـان، آزمـونهـای ورودیمدارسِ ممتاز تهران و مرکـز اسـتانهـای کشـور، آزمـونهـای پیشـرفت تحصـیلی، مسابقات جهانی ریاضی، المپیاد)

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی  در پایان هر فصل

  • تعداد صفحات : ۳۷۵ صفحه 

هوش و خلاقیت ششم دبستان مبتکران