مسابقات ریاضی هفتم مبتکران از مجموعه مرشد  دو کتاب :

( جلد اول بانک سوال _ و جلد دوم پاسخ نامه تشریحی به همراه نکات اموزشی است.)

 هدف تقویت مهارت دانش آموزان ، آشنایی با آزمون های مدارس ، مسابقات ریاضی داخلی و خارجی است.

در این مجموعه ۲۰۰۰ سوال و ۳۰۰ نکته مهم قرار گرفته است .

سوالات از آسان به سخت تغییر می کنند هر فصل بعد از سوالات دارای پاسخنامه کلیدی (جواب گزینه ای) است و در جلد دوم پاسخنامه تشریحی به همراه نکات مهم وجود دارد.

مشخصات مسابقات ریاضی هفتم مبتکران :

  •  تعداد فصل : ۹ فصل (راهبردهای حل مسئله _ اعداد صحیح _ جبر و معادله  _ هندسه و استدلال _ اعداد طبیعی _سطح و حجم _ توان و جذر_بردار و مختصات _ آمار و احتمال  )

  • نکات: ۳۰۰ نکته کلیدی ریاضی

  • تعداد سوالات : ۲۰۰۰ تســت (شــامل: تیزهوشــان، آزمــونهــای ورودی مــدارسِ برتــر کشــور،آزمونهای پیشرفت تحصیلی، مسابقات جهانی ریاضی، المپیادها و مسـابقات علمـی) 

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی  برای هر فصل (در جلد دوم)

  • تعداد صفحات : ۲۴۸صفحه جلد یک _ ۲۴۳ صفحه جلد دوم

ریاضی هفتم مبتکران تیزهوشان
ریاضی هفتم مبتکران اسدی کیا