مسابقات ریاضی هفتم مبتکران از مجموعه مرشد  دو کتاب :

( جلد اول بانک سوال _ و جلد دوم پاسخ نامه تشریحی به همراه نکات اموزشی است.)

 هدف تقویت مهارت دانش آموزان ، آشنایی با آزمون های مدارس ، مسابقات ریاضی داخلی و خارجی است.

در این مجموعه 2000 سوال و 300 نکته مهم قرار گرفته است .

سوالات از آسان به سخت تغییر می کنند هر فصل بعد از سوالات دارای پاسخنامه کلیدی (جواب گزینه ای) است و در جلد دوم پاسخنامه تشریحی به همراه نکات مهم وجود دارد.

مشخصات مسابقات ریاضی هفتم مبتکران :

  •  تعداد فصل : 9 فصل (راهبردهاي حل مسئله _ اعداد صحيح _ جبر و معادله  _ هندسه و استدلال _ اعداد طبيعي _سطح و حجم _ توان و جذر_بردار و مختصات _ آمار و احتمال  )

  • نکات: 300 نکته کلیدی ریاضی

  • تعداد سوالات : 2000 تســت (شــامل: تيزهوشــان، آزمــونهــاي ورودي مــدارسِ برتــر كشــور،آزمونهاي پيشرفت تحصيلي، مسابقات جهاني رياضي، المپيادها و مسـابقات علمـي) 

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی  برای هر فصل (در جلد دوم)

  • تعداد صفحات : 248صفحه جلد یک _ 243 صفحه جلد دوم

ریاضی هفتم مبتکران تیزهوشان
ریاضی هفتم مبتکران اسدی کیا