کتاب :آموزش و آزمون علوم هشتم رشادت مبتکران برای دانش آموزان تیز هوش

این کتاب توسط مهندس حمید اسدی کیا برای دانش آموزان سال هشتم (متوسطه اول) نوشته شده است.

 هدف کتاب تقویت هوش و بررسی سوال های پیشرفت تحصیلی تیزهوشان است.

کتاب دارای 15 فصل کامل  است. در هر فصل در ابتدا، درسنامه و نکات مهم  ، با استفاده از تصاویر و جداول مناسب آموزش داده می شوند.

سپس در مرحله بعد با استفاده از سوال های چهار گزینه میزان تسلط دانش آموزش بر مطالب سنجیده می شود.

در انتهای هر بخش پاسخ نامه تشریحی برای بررسی و رفع اشکال وجود دارد.

مشخصات علوم هشتم رشادت مبتکران :

  • تعداد فصل : 15 فصل علوم هشتم

  • تعداد نکات موجود در کتاب : 400 نکته ی مهم

  • تعداد سوالات : 600 سوال چهار گزینه ای .(شامل پرسش های پیشرفت تحصیلی تیزهوشان )

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی 

  • تعداد صفحات : 399 صفحه

علوم هشتم رشادت مبتکران استاد حمید اسدی کیا