مسابقات ریاضی نهم مرشد از مجموعه مبتکران دارای دو کتاب :

( جلد اول بانک سوال _ و جلد دوم پاسخ نامه به همراه نکات اموزشی است.)

 هدف آمادگی برای آزمون تیزهوشان و آزمون ورودی مدارس برتر در سال نهم به دهم است.

در این مجموعه 3000 سوال چند گزینه ای شامل  آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان مسابقات جهانی ، کنکور  قرار گرفته است .

و جلد دوم دارای پاسخنامه تشریحی برای تکمیل آموزش و رفع اشکال است.

مشخصات مسابقات ریاضی نهم مرشد :

  • مولفین : وحمید اسدی کیا  _ امیر طهماسبی  _ اباصلت نورالهی

  • تعداد فصل : 8 فصل (مجموعه ها _ اعداد حقیقی _ استدلال و اثبات در هندسه _ توان و ريشه_ عبارت های جبری _ خط و معادله های خطی _ عبارت های گویا _ حجم و مساحت )

  • تعداد سوالات : 3000 تسـت طبقه بندی شده

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی  برای هر فصل (در جلد دوم)

  • تعداد صفحات : 368 صفحه جلد یک _ 520 صفحه جلد دوم

مسابقات ریاضی نهم مرشد وحید اسدی کیا
مسابقات ریاضی نهم مرشد حل سوالات تیزهوشان