هوش و استعداد تحلیلی نهم مبتکران دارای دو کتاب :

( جلد اول بانک سوال _ و جلد دوم پاسخ نامه به همراه نکات اموزشی است.)

 هدف  تقویت هوش و آمادگی برای آزمون تیزهوشان سال نهم به دهم است.

در این مجموعه 2000 سوال چهار گزینه ای شامل  آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان قرار گرفته است .

و جلد دوم دارای پاسخنامه تشریحی برای تکمیل آموزش و رفع اشکال است.

مشخصات هوش و استعداد تحلیلی نهم :

  • مولفین : وحمید اسدی کیا  _محمد برجی اصفهانی _مریم برجی اصفهانی

  • تعداد فصل : 4 فصل (عدد والگو عددی _ الگو های تصویری _ الگو های تقارن و دوران _ تجسم فضایی )

  • تعداد سوالات : 2000 سوال چهار گزینه ای .(شامل آزمون ورودی های تیزهوشان سال نهم به دهم )

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی 

  • تعداد صفحات : 427 صفحه جلد یک _250 صفحه جلد دوم

هوش و استعداد تحلیلی نهم وحید اسدی کیا
هوش و استعداد تحلیلی نهم تیزهوشان