کتاب :آموزش و آزمون علوم نهم  مبتکران برای دانش آموزان تیز هوش

یکی دیگر از مجموعه کتاب های استاد حمید اسدی کیا که برای دانش آموزان سال نهم(متوسطه اول) نوشته شده است.

 هدف کتاب تقویت هوش و آزمون تیزهوشان سال نهم به دهم است.

در هر فصل کتاب  در ابتدا، درسنامه و نکات مهم  ، با استفاده از تصاویر و جداول مناسب آموزش داده می شوند.

سپس در مرحله بعد با استفاده از سوال های چهار گزینه میزان تسلط دانش آموزش بر مطالب سنجیده می شود.

در انتهای هر بخش پاسخ نامه تشریحی برای بررسی و رفع اشکال وجود دارد.

مشخصات علوم نهم مبتکران :

  • تعداد فصل : 15 فصل علوم نهم

  • تعداد نکات موجود در کتاب : 400 نکته ی مهم

  • تعداد سوالات : 1000 سوال چهار گزینه ای .(شامل آزمون ورودی های تیزهوشان سال نهم به دهم )

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی 

  • تعداد صفحات : 547 صفحه