معرفی اساتید

وحید اسدی کیا

۲۰ سال سابقه تدریس ریاضی در مدارس دبستان

کارشناسی ریاضی

نام درس: ریاضی

رزومه کاری:، متوسطه ۱ و متوسطه ۲

مولف کتب کمک آموزشی تیزهوشان و طراح سوالات ریاضی آزمون تیزهوشان کشوری مبتکران

تالیفات:

۲۰ عنوان کتاب کمک آموزشی ریاضی تیزهوشان مجموعه مرشد انتشارات مبتکران از پایه ی پنجم ابتدایی تا پایه ی نهم

مهندس حمید اسدی کیا

کارشناس مکانیک ـ طراحی جامدات

نام درس: علوم

رزومه کاری:

کارشناس صنایع هوا ـ فضا/ محقق دانشگاه شهید بهشتی تهران مولف و مدرس مبتکران

18 سال سابقه تدریس

مولف کتب کمک آموزشی تیزهوشان

تالیفات:

7 عنوان کتاب شامل : تعداد 5 عنوان کتاب های علوم در سطح تیزهوشان از پایه ی پنجم ابتدایی تا نهم مجموعه رشادت انتشارات مبتکران و 2 عنوان کتاب کار کمک آموزشی علوم نهم انتشارات مبتکران

ترجمه ی دانش نامه ی کودک و نوجوان «جانوران دریایی» انتشارات مبتکران

ترجمه ی دانش نامه ی کودک و نوجوان «پرندگان» انتشارات مبتکران

مهندس محمد برجی اصفهانی

کارشناسی ـ مکانیک جامدات

نام درس: استعداد تحلیلی

رزومه کاری:

20 سال تدریس ریاضی در آموزشگاه های مبتکران، گاج، کانون ریاضیات و فیزیک، مثلث، سرآمد و برمودا

تألیفات:

22 عنوان کتاب

17 جلد شامل کتاب های ریاضی مجموعه رشادت مبتکران از اول ابتدایی تا نهم.

ترجمه و تألیف کتاب المپیادهای ریاضی آمریکا (انتشارات مبتکران)

کتاب دروس عمومی ششم ابتدایی از مجموعه رشادت مبتکران (2 جلد

کاربرگ ها و درس آزمون های ریاضی پنجم و ششم ابتدایی انتشارات مبتکران