سوال 3 آزمون تیزهوشان سال  93-94  علوم ششم  :

اطلاعات سوال :

سوال در ابتدا از خصوصیت اسید ها و باز ها برای ما می گوید ، که همدیگر را خنثی می کنند ، سپس از شناساگر ها و تغییر رنگ آنها در محیط های اسیدی ، بازی و خنثی توضیح می دهد .

در ادامه یک جدول به ما می دهد که در آن سه محلول مختلف با هم به روش های مختلف ترکیب شده اند و رنگ شناساگر را به ما می دهد .

انچه سوال از ما خواسته :

سوال از ما می خواهد مشخص کنیم که هر کدام از سه محلول ، اسید ، باز یا خنثی هستند

حل سوال 3 آزمون تیزهوشان 93-94

استاد حمید اسدی کیا از طریق ویدیو به این سوال پاسخ می دهند :