سوال 4 آزمون تیزهوشان سال  94-95  علوم ششم دبستان :

اطلاعات سوال :

در این سوال به ما مقدار انرژی که در اثر سوختن یک چوب کبریت حاصل می شود ( 2000 ژول ) را داده است.

و همچنین ، می گوید که بدن انسان برای انجام کار فکری در هر دقیقه حدود 16 کیلو ژول احتیاج دارد.

و  این انرژی در نهایت به گرما تبدیل شود.

انچه سوال از ما خواسته :

سوال از ما می خواهد محاسبه کنیم که تمام افرادی که در آزمون شرکت دارند ( حدود 250 هزار نفر )

معادل سوختن چند چوب کبریت گرما تولید می کنند؟

حل سوال 4 آزمون تیزهوشان 94-95

استاد حمید اسدی کیا