معرفی کلاس های غیر حضوری ریاضی موجود و ساعت ارائه :

کلاس ها در قالب : ویدیو های ضبط شده و همچنین کلاس اینترنتی برگزار خواهد شد.

لینک مربوط به هر دوره در قسمت مربوط به آن وجود دارد .و شما با مشخصات ثبت نامی خود می توانید وارد کلاس شوید. (لینک ها در ادامه صفحه)

همچنین پس از پایان کلاس ، با هماهنگی بعدی ویدیو های ضبط شده برای شما ارسال خواهد شد.

در صورتی که در زمان برگزاری کلاس امکان حضور نداشتید و یا اینترنت شما دچار مشکل شد جای نگرانی نیست

تمامی مطالب بصورت ضبط شده در ادامه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دقت کنید امکان حضور شما قبل از استاد وجود ندارد ، فقط در زمان های اعلام شده می توانید وارد کلاس شوید.

برای شرکت در تمامی کلاس ها و همچنین آزمون ها نیاز به ثبت نام وجود دارد.(کلیک ثبت نام  برای )

ریاضی پنجم

زمان برگزاری کلاس :

 

استاد درس : وحید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : ریاضی پنجم

ریاضی ششم

زمان برگزاری کلاس :

استاد درس : وحید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : ریاضی ششم

ریاضی هشتم

زمان برگزاری کلاس :

استاد درس : وحید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : ریاضی هشتم

ریاضی نهم

زمان برگزاری کلاس :

استاد درس : وحید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : ریاضی نهم

هوش ریاضی

زمان برگزاری کلاس :

استاد درس : وحید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : هوش ریاضی

آزمون های ریاضی

برای شرکت در آزمون ها روی لینک : آزمون کلیک نمایید. آزمون های جدید تری هم در حال آماده سازی است. 

کلاس حل تمرین ریاضی

زمان برگزاری کلاس :

استاد درس : مهدی افتخاری 

لینک شرکت در کلاس : حل تمرین