معرفی کلاس های غیرحضوری علوم موجود و ساعت ارائه :

کلاس ها در قالب : ویدیو های ضبط شده و همچنین کلاس اینترنتی برگزار خواهد شد.

لینک مربوط به هر دوره در قسمت مربوط به آن وجود دارد .و شما با مشخصات ثبت نامی خود می توانید وارد کلاس شوید. (لینک ها در ادامه صفحه)

همچنین پس از پایان کلاس ، با هماهنگی بعدی ویدیو های ضبط شده برای شما ارسال خواهد شد.

در صورتی که در زمان برگزاری کلاس امکان حضور نداشتید و یا اینترنت شما دچار مشکل شد جای نگرانی نیست

تمامی مطالب بصورت ضبط شده در ادامه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دقت کنید امکان حضور شما قبل از استاد وجود ندارد ، فقط در زمان های اعلام شده می توانید وارد کلاس شوید.

برای شرکت در تمامی کلاس ها و همچنین آزمون ها نیاز به ثبت نام وجود دارد.(کلیک ثبت نام  برای )

علوم پنجم

زمان برگزاری کلاس :

چهار شنبه 15:30 الی 16:30

استاد درس : حمید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : علوم پنجم

علوم ششم

زمان برگزاری کلاس :

ششم A یکشنبه 15:30 الی 16:30

ششم B چهار شنبه 17 الی 18

استاد درس : حمید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : علوم ششم

علوم هشتم

زمان برگزاری کلاس :

یکشنبه  17 الی 18

استاد درس : حمید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : علوم هشتم

علوم نهم

زمان برگزاری کلاس : 

یکشنبه 18:30 الی 19:30

جمعه 11 الی 12

استاد درس : حمید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : علوم نهم

هوش طبیعی

زمان برگزاری کلاس :

استاد درس : حمید اسدی کیا

لینک شرکت در کلاس : هوش طبیعی

آزمون های علوم

برای شرکت در آزمون ها روی لینک : آزمون کلیک نمایید. آزمون های جدید تری هم در حال آماده سازی است.