قبولی های سال ششم به هفتم:

روژان نصیر پور
روژان نصیر پور
فرزانگان ۶
محمد طاها فروغی
محمد طاها فروغی
علامه حلی ۵
علی شایان
علی شایان
علامه حلی ۱
مانی ملکی
مانی ملکی
علامه حی ۲
محمد ماهان محمدی
محمد ماهان محمدی
علامه حلی ۹
محمد پارسا موسوی مقدم
محمد پارسا موسوی مقدم
علامه حلی ۴
صدرا صفی زاده
صدرا صفی زاده
علامه حلی ۳
محمد مهدی عابدی
محمد مهدی عابدی
علامه حلی ۱۰
ویانا پرویزیان
ویانا پرویزیان
فرزانگان ۱
امیر حسین درویش خضری
امیر حسین درویش خضری
علامه حلی ۲
امیر حسین طاهری
امیر حسین طاهری
علامه حلی ۲
ایلیا بیک وردی
ایلیا بیک وردی
علامه حلی ۵
ایلیا صالحوند
ایلیا صالحوند
علامه حلی ۱
آرتا متولیان
آرتا متولیان
علامه حلی ۳
آریا علی مددیان
آریا علی مددیان
علامه حلی ۳
آریا محمدی
آریا محمدی
علامه حلی ۳
آرین غفاری
آرین غفاری
علامه حلی ۶
پارسا پورزاهدی
پارسا پورزاهدی
علامه حلی ۵
حسام الدین اسدی
حسام الدین اسدی
علامه حلی ۱
پدرام امیریان
پدرام امیریان
علامه حلی ۱
بردیا خوش اقبال
بردیا خوش اقبال
علامه حلی ۳
رادین گودرزی
رادین گودرزی
علامه حلی ۶