آزمون ورودی پایه هفتم استعداد های درخشان :

سال تحصیلی : 96-1395

تعداد سوالات 70 به شرح زیر :

استعداد تحلیلی :15 سوال ( 1تا 15 )

قران تعلیمات دینی و اخلاق : 8 سوال ( 16 تا 23 )

زبان و ادبیات فارسی : 10 سوال ( 24 تا 33 )

مطالعات اجتماعی  : 7 سوال ( 34 تا 40 )

تفکر و پژوهش : 5 سوال ( 41 تا 45 )

علوم تجربی : 10 سوال ( 46 تا 55 )

ریاضیات : 15 سوال ( 56 تا 70 )

 آزمون پایه هفتم استعداد های درخشان  :

برای دریافت فایل سوالات و پاسخنامه کلیدی بر روی دکمه های زیر کلیک نمایید. 

دقت نمایید این فایل ها در قالب PDF ذخیره شده اند و برای مشاهده انها توسط موبایل و تبلت نیاز به نصب نرم افزار PDF reader است.